Ngoc, Bui Nhu, Do Anh Tien, và Bui Thi My Anh. 2021. “THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH TIỆT KHUẨN DỤNG CỤ NỘI SOI TRONG PHẪU THUẬT TIM TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E, NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.189.