Cuong, Tran Danh, Nguyen Hai Long, Ngo Toan Anh, Nguyen Thi Thu Huong, Le Pham Sy Cuong, và Hoang Quoc Huy. 2021. “XÁC ĐỊNH TUỔI THAI DỰA VÀO CHỈ SỐ CHIỀU DÀI ĐẦU MÔNG THAI NHI TRÊN SIÊU ÂM”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.187.