Thao, Luu Thi Phuong, và Nguyen Thi Dao. 2021. “THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC ĐỦ Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.181.