Dung, Nghiem Thi, Nguyen Thanh Trung, Tran Thi Thuy, và Tao Thi Hong Van. 2021. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI KHOA NHI, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN PHONG, BẮC NINH”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.177.