Tri, Bui Dang Minh, Bui Dang Phuong Chi, Nguyen Huu Nhan, và Doan Ngoc Giang Lam. 2021. “HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.176.