Hiep, Bui Tung, Chau Thi Kim Ngoc, Nguyen Huu Phuc, Doan Thanh Truc, và Tri Kim Ngoc. 2021. “MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.175.