Nhung, Nguyen Thi, Le Tuan Anh, và Hoang Khac Tuan Anh. 2021. “MÔ TẢ KẾT QUẢ LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U TUYẾN THƯỢNG THẬN LÀNH TÍNH ĐƯỜNG SAU PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2018”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.172.