THẮNG, T. Đình B. .; HOÀI, N. H. .; CẢNH, P. G. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG TẠI BUỒNG TRỨNG. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. chuyên đề 3-HN Sản Nhi Nghệ An, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i8.499. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/499. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.