QUANG, N. .; TRANG, P. T. T. .; HÀ, N. T. T. .; TUẤN, H. M. .; THẢO, N. T. .; HOA, V. T. .; ĐOÀN, N. Đình .; KIÊN, N. Đăng . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ SAU CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI TRUNG TÂM NAM HỌC - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.490. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/490. Acesso em: 12 tháng 12. 2023.