DUY, N. Đức .; KHOÁI, P. T. .; THIỆN, T. H. .; THIỆN, T. C. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SINH THIẾT TUYẾN TIỀN LIỆT DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM QUA NGÃ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG NĂM 2016-2022. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 7, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.481. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/481. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.