LOAN, P. T. K. .; HÀ, V. T. . SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỨNG CÁ ĐỎ THỂ NHẸ VÀ VỪA BẰNG BÔI ACID AZELAIC 10% SO VỚI METRONIDAZOLE 1%. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 6, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i6.470. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/470. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.