THỊNH, T. X. .; THẮNG, P. .; NGA, B. T. T. .; MINH, N. V. . SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN AIR-Q VÀ CỔ ĐIỂN TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.410. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/410. Acesso em: 26 tháng 9. 2023.