THU, T. T. . TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA CƠN CẤP MẤT BÙ BETA-KETOTHIOLASE TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. Chuyên đề tháng 9, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.400. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/400. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.