LONG, T. M. .; HẢI, T. X. .; TÂM, N. T. T. . ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.276. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/276. Acesso em: 29 tháng 5. 2022.