THUỶ , T. T. T. .; VINH, N. Q. .; TRÚC, N. Q. .; TẬP, N. V. . KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5S TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.270. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/270. Acesso em: 29 tháng 5. 2022.