HƯƠNG, B. Đặng L. .; TRÍ, B. Đặng M. .; LUẬN, T. C. .; VŨ, N. V. . HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.251. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/251. Acesso em: 29 tháng 5. 2022.