PHI, N. T. .; HÀ, B. T. T. . KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH SẢN Ở PHỤ NỮ 18-49 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐỒNG THÁP, NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 7 (2021), 2021. DOI: 10.52163/yhc.v62i7.205. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/205. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.