NGOC, B. N.; TIEN, D. A.; ANH, B. T. M. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH TIỆT KHUẨN DỤNG CỤ NỘI SOI TRONG PHẪU THUẬT TIM TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E, NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.189. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/189. Acesso em: 4 tháng 12. 2021.