CUONG, T. D.; LONG, N. H.; ANH, N. T. .; HUONG, N. T. T.; CUONG, L. P. S. .; HUY, H. Q. XÁC ĐỊNH TUỔI THAI DỰA VÀO CHỈ SỐ CHIỀU DÀI ĐẦU MÔNG THAI NHI TRÊN SIÊU ÂM. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.187. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/187. Acesso em: 4 tháng 12. 2021.