NHUT, D. M.; CHINH, N. V. . TỶ LỆ TỒN DƯ GIÃN CƠ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.186. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/186. Acesso em: 29 tháng 11. 2021.