TUONG, D. N. .; HIEP, B. T.; MAI, D. V.; PHUC, N. H. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM Ở BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.182. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/182. Acesso em: 4 tháng 12. 2021.