DUNG, N. T.; TRUNG, N. T.; THUY, T. T.; VAN, T. T. H. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI KHOA NHI, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN PHONG, BẮC NINH. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.177. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/177. Acesso em: 4 tháng 12. 2021.