HIEP, B. T.; NGOC, C. T. K.; PHUC, N. H. .; TRUC, D. T.; NGOC, T. K. MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.175. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/175. Acesso em: 29 tháng 11. 2021.