LOAN, N. T. .; HUYEN, L. T.; HIEN, N. M. . TỶ LỆ PHÂN LẬP VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ACINETOBACTER SPP Ở KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - BỆNH VIỆN THANH NHÀN. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.174. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/174. Acesso em: 4 tháng 12. 2021.