HUONG, B. D. L.; TRI, B. D. M.; NGAN , L. T. K. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM CARBAPENEM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.170. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/170. Acesso em: 4 tháng 12. 2021.