NINH, N. T. .; HOÀN, Đỗ Đăng . 17. NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP GỐI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG TỪ 03/2021 ĐẾN 03/2023. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 65, n. CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương, 2024. DOI: 10.52163/yhc.v65iCD3.1113. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1113. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.