ANH, N. T. .; HIỆP, V. V. .; ANH, N. T. .; HUỆ, . Đoàn T. . 26. TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG CEFOXITIN TRONG MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 65, n. CD2, 2024. DOI: 10.52163/yhc.v65iCD2.1030. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1030. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.