Tĩnh, N. Q., & Quang, L. N. (2021). THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2019. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(3 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i3.88