Nga, N. T., Hà, B. T. T., & Yến, L. T. (2021). THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO ĐIỀU DƯỠNG LÂM SÀNG KHỐI NỘI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ TỪ NĂM 2016-2021. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(2 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i2.76