Phuong Chi, B. D., Tri, B. D. M., Hiep, B. T., & Anh, T. N. (2021). TÍNH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(3 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i3.62