Hải, T. T., & Thảo, N. T. (2021). Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng suy dinh dưỡng nhẹ cân của trẻ dưới 5 tuổi tại 14 thôn khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(2 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i2.52