Hiệp, B. T. ., Hoàng, N. T. X., Mãi, Đỗ V., & Lộc, N. Đức. (2021). THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(2 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i2.50