Quang, N. ., Trang, P. T. T. ., Hà, N. T. T. ., Tuấn, H. M. ., Thảo, N. T. ., Hoa, V. T. ., Đoàn, N. Đình ., & Kiên, N. Đăng . (2022). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ SAU CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI TRUNG TÂM NAM HỌC - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(7). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.490