Thịnh, T. X. ., Thắng, P. ., Nga, B. T. T. ., & Minh, N. V. . (2022). SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN AIR-Q VÀ CỔ ĐIỂN TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.410