Thu, T. T. . (2022). TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA CƠN CẤP MẤT BÙ BETA-KETOTHIOLASE TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(Chuyên đề tháng 9). https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.400