Kỷ, N. Đức . (2022). Đặc điểm rối loạn các thành phần lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(2). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i2.295