Hằng, Đào T. ., & Sạ, H. C. . (2022). MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN NHÂN ÁI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.283