Long, T. M. ., Hải, T. X. ., & Tâm, N. T. T. . (2022). ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN NĂM 2021. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.276