Vinh, N. A. ., Loan, Đỗ M. ., Hương, P. T. M. ., Huân, L. T., Khánh, Đặng T. H. ., Loan, N. T. ., Anh, T. T. ., Thu, N. T. ., Tú, T. M. ., Xuân, Đỗ T., Oanh, N. T. ., & Khiêm, N. V. . (2022). MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHẢY SAU KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.269