Tú, D. V. ., Dung, Đào T. ., Nhung, T. T. H. ., & Quyên, B. T. T. . (2022). HIỆU QUẢ CAN THIỆP SỬ DỤNG TIN NHẮN DI ĐỘNG CẢI THIỆN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA CHA MẸ TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CHO TRẺ 3 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TỈNH HÀ NAM. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.266