Tiên, P. T. T. ., Chinh, N. H. T. ., Nghiệp, T. T. ., & Dũng, N. T. . (2022). HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT LẤY ĐỤC THỂ THỦY TINH SỚM TRONG ĐIỀU TRỊ GÓC ĐÓNG CẤP. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.260