Hương, B. Đặng L. ., Trí, B. Đặng M. ., Luận, T. C. ., & Vũ, N. V. . (2022). HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.251