Hiệp, B. T. ., Phong, P. V. ., Hằng, Q. T. T. ., & Lâm, Đoàn N. G. . (2022). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.249