Dao, N. T. ., Thu, T. T. N., Thuy, P. N., Nguyen, N. T. H., & Duyen, N. T. M. (2021). THỰC TRẠNG HÚT THUỐC LÁ VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ TƯ VẤN, CAI NGHIỆN THUỐC LÁ Ở NGƯỜI CÓ BỆNH LÝ PHỔI MẠN TÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.190