Hiep, B. T., Ngoc, C. T. K., Phuc, N. H. ., Truc, D. T., & Ngoc, T. K. (2021). MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.175