Hanh, N. T. H. (2021). THỰC TRẠNG DỰ PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA PHỤ NỮ TRONG ĐỘ TUỔI SINH SẢN KHÁM PHỤ KHOA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÂM ĐỒNG. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.173