Dung, T. T. ., Anh, N. P. ., & Thành, V. T. . (2024). 46. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHẾ PHẨM MÁU TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG TỪ NĂM 2022 ĐẾN 2023. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 65(CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương). https://doi.org/10.52163/yhc.v65iCD3.1143