Anh, N. T. ., Hiệp, V. V. ., Anh, N. T. ., & Huệ, . Đoàn T. . (2024). 26. TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG CEFOXITIN TRONG MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 65(CD2). https://doi.org/10.52163/yhc.v65iCD2.1030