(1)
Phuong Chi, B. D.; Tri, B. D. M.; Hiep, B. T.; Anh, T. N. TÍNH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT. YHCĐ 2021, 62.