(1)
Nga, P. T.; Ái, N. T.; Huyền Diệu, B. T.; Mi, N. H.; Tuấn Đạt, P. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CỦA NAM SINH VIÊN LIÊN THÔNG Y ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020. YHCĐ 2021, 62.